Noorteinfo

Noorteinfotöö on osa noortega töötavate asutuste igapäevasest tööst. Tule kohale, arutame ja leiame sinu küsimustele vastused!

Kui sind huvitab mõni spetsiifiline teema, kliki teemale, mis sind huvitab! Riiklikul tasandil on võimalik noorteinfot leida kuue põhiteema lõikes: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik.

Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Noorteinfo on suunatud kõikidele Eesti 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks. Noorteinfot vahendatakse noortele otsese suhtluse ja digitaalsete keskkondade kaudu.

Riikliku tasandi noorteinfo ametlik veebileht on Teeviit, mis suunab ja pakub vahetut infot ja teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus, 2018.