Põltsamaa valla noorsootöö

Noorsootöö on noorele ehk 7-26-aastasele isikule tingimuste loomine mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab tal vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. (Noorsootöö seadus, 2010)

Põltsamaa vallas oli noorte arv seisuga 01.01.2019 kokku 1986. 7-12-aastaseid on 579, 13-19-aastased 644 ja 20-26-aastased 763.

Põltsamaa vallas toimetavad kolm huvikooli, üks noortekeskus ja vaba aja keskus, mitmeid noorteühinguid ja huviringe. Täpsema info tarbeks kliki vajalikel märksõnadel.

Noorsootöö võimaluste kohta Eestis üldiselt saad lugeda siit.

Noorsootööd korraldab Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakond, mis asub Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.

Lisainfo: Põltsamaa valla noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Carolin Tammekivi, tel. 51 067 64,

e-post: carolin.tammekivi@poltsamaa.ee

Ülevaade Põltsamaa valla noorsootööst: http://www.poltsamaa.ee/noorsootoo

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Põltsamaa Vallavalitsuse kodulehed